Mobility as a service

Værtens navn: Aarhus Kommune - Rundbordsvært: Susanne Krawack, Mobilitetschef i Aarhus Kommune - Tilknyttet CLEAN-projekt: Projektet er en del af en arbejdsgruppe, som er udsprunget af CLEANs aktivitetsudvalg på Smart City - Projektleder i CLEAN: Anne Dorthe J. Fethers

Beskrivelse af projektet
Det langsigtede mål er, at borgerne dropper ejerskab til køretøjer (særligt bil) mod at købe mobilitet som en service. Altså at købe turen fra A til B og lade serviceleverandøren om at finde et antal relevante turkæder, så kunden kan vælge den der passer – eller købe et abonnement på mobilitet. Ideen med at introducere systemet er at kunne optimere den meget ineffektive sektor, som særligt biltransport er.

Systemet består således af mobilitetsudbydere, en IT platform, der kombinerer tilbuddene, så de matcher kundens ønskede tur og klarer betaling. En serviceoperatør, som er ansigtet til kunden. Systemet skal omfatte alle transportformer, egen bil, delebil, cykel, delecykel, bus, tog, letbane, fly, færge mv.

Mange har opstillet denne vision for den fremtidige transport, men trods forsøg er det ikke realiseret, så udfordringen er, hvordan man faciliterer en så kraftig omstilling. En omstilling, der grundlæggende baner vejen for en bæredygtig introduktion af førerløse biler.

Forventet output fra rundbordsdiskussionen
Hvordan kan man skabe en bæredygtig forretningsmodel – vil det være ved at gøre mobilitet til en del af fx en oplevelse og et abonnement til den daglige transport? Hvordan kan man med incitamenter og barriere få bilisterne til at køre sammen, og dermed skabe en mere effektiv transport end 1 i hver bil.

Spørgsmål til rundbordsdiskussionen
1. Hvilken rolle kan data om folks rejsevaner spille i en forretningsmodel?
2. Hvordan kan man gennemføre en transition fra dagens situation med ejerskab til biler til et MaaS system?
3. Hvad skal der til for at der vil være en forretningsmodel for en MaaS operatør, der skal eje/lease transpotrmidlerne?