City Solutions Platform

Værtens navn: C40 Rundbordsvært: Henrik Bjørnager Jensen Tilknyttet CLEAN-projekt: City Solutions Platformen og C40 Projektleder i CLEAN: Henrik Bjørnager Jensen

Beskrivelse af projektet
C40 Cities Climate Leadership Group (C40), CLEAN og det internationale Cleantech Netværk (ICN) har lanceret City Solutions Platform (CSP) som en måde at støtte et tidligt begyndende samarbejde mellem byer og den private sektor, for at optimere etableringen af klimaløsninger. De første fire pilot-byer er fundet og blev lanceret på topmødet for C40-borgmestre i Mexico City i december sidste år.

Byerne er de følgende:
– Melbourne, Australien, vil bruge CSP til at skabe innovative tilgange til dræning og oversvømmelser, der inkorporerer livskvaliteten i byfornyelsesområder, som støder op til centrum af Melbourne (Arden Macaulay distriktet).
– CSP’en vil hjælpe Rio de Janeiro, Brasilien, i implementeringen af innovative finansielle, sociale og miljømæssige løsninger til at behandle organisk affald, der repræsenterer over 50% af det samlede husholdningsaffald i byen.
– Seattle, USA, vil bruge CSP til at hjælpe med at skabe en ny politisk ramme, der gør det muligt for byen lettere at vedtage innovative transportprodukter og tjenester gennem højteknologiske og data-drevne løsninger.
– Den sidste by, Sydney, Australien, vil bruge CSP til at finde den mest effektive måde at generere 50% vedvarende elektricitet i 2030, hvilket er afgørende for at opnå netto-0 emissioner i 2050.

City Solutions Platformens koncept, de fire pilot byens udfordringer, og hvordan man kan blive involveret i projektet, vil blive præsenteret. Efterfølgende vil der være en rundbordsdiskussion om, hvordan vi bedst kan udnytte virksomhedernes ekspertise i disse udfordringer og i fremtidige udfordringer.

Forventet output fra rundbordsdiskussionen
Med denne session ønskes input fra deltagerne på platformens design, nøglekomponenterne for virksomhederne og hvordan fremtidens platform skal udvikles til at understøtte danske virksomheders ekspertise til at være en del af eksport af systemløsninger til større globale byer i C40-netværket.

Spørgsmål til rundbordsdiskussionen
1. Hvad er det vigtigste i dialogen med byer på klimaudfordringerne?
2. Hvad er værdifuldt for din virksomhed at få ud af at deltage i co-creation aktiviteter med byer?
3. Hvis du skulle være en del af en løsning på en af udfordringerne i CSP-byerne, hvad skulle det bedste outcome af din deltagelse være?