Cirkulær Byinnovation

Værtens navn: Region Midtjylland - Rundbordsvært: Hanne Juel Tilknyttet CLEAN-projekt: Projektet hører under CLEANs afdeling "Miljø og SMart City" - Projektleder i CLEAN: Anne Dorthe J. Fethers

Beskrivelse af projektet
Initiativet Cirkulær Byinnovation (CBi), er en del af udmøntningen af Vækstplan 2016-2020, og forener indsatser inden for cirkulær økonomi og byudvikling. CBi er en større sammenhængende satsning inden for cirkulær økonomi. Den skal både styrke innovationskompetencerne direkte i virksomhederne, øge den offentlige efterspørgsel efter virksomhedernes produkter og services, øge eksporten og skabe stærke partnerskaber omkring udviklingen af cirkulært byggeri og bydele. CBi skal støtte virksomhederne i at realisere de økonomiske potentialer i cirkulær økonomi i byerne. CBi skal særligt fokusere på cirkulært byggeri og byudvikling. Visionen er, at CBi udvikles til et nationalt kraftcenter for cirkulær økonomisk forretningsudvikling til byer. CBi’s indsats skal derfor koordineres og samarbejde med beslægtede initiativer som BloxHub og Sustainable Build. Ligeledes skal initiativet knytte an til regeringens (kommende) cirkulær økonomi udspil og Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen.

Forventet output fra rundbordsdiskussionen
Det ønskede output er konkrete forslag til, hvordan Region Midtjylland kan udvikles til et nationalt kraftcenter for cirkulær økonomi, herunder hvordan den offentlige efterspørgsel på cirkulære byggeløsninger øges, hvordan innovationskompetencerne i virksomhederne styrkes inden for genanvendelse af byggematerialer, samt tværregional vidensdeling inden for cirkulær byinnovation.

Spørgsmål til rundbordsdiskussionen
1. Hvilke styrkepositioner findes inden for cirkulære byggeløsninger i Danmark?
2. Hvad skal Region Midtjylland gøre for at blive et kraftcenter for cirkulære byggeløsninger?
3. Hvordan kan Region Midtjylland bedst muligt sikre samarbejde med vidensinstitutioner i udviklingen af nye cirkulære byggeløsninger?