Morgendagens energieffektive mega datacentre

Værtens navn: Viegand Maagøe - Rundbordsvært: Peter Maagøe Petersen & Christian Jensen, Viegand Maagøe - Tilknyttet CLEAN-projekt: Projektideen er en del af arbejdet fra arbejdsgruppen om overskudsvarme, som er udsprunget af CLEANs aktivitetsudvalg på energi effektivisering - Projektleder i CLEAN: Henrik Bjerregaard & Lotte Gramkow

Beskrivelse af projektet
Vi indbyder til et fælles VIEGAND MAAGØE – CLEAN arrangement om morgendagens energieffektive megadatacentre. Hvordan kommer danske virksomheder i spil med løsninger til datacentre i Danmark og i udlandet? Hvilke finansieringsmuligheder findes? Og bør der etableres et dansk konsortium af virksomheder, der kan udvikle og demonstrere innovative løsninger? Dette er nogle af de diskussionspunkter, der kommer på bordet, når vi sammen sætter fokus på emnet om morgendagens energieffektive megadatacentre og hvordan de kan spille en aktiv rolle, når der ses på energieffektive løsninger med et 2-5 års sigte.

Rundbordsdiskussionen har til formål at bringe virksomhedsviden i spil herhjemme, og på sigt også ude i verden. Der er primært tre problemstillinger i at lave energieffektive datacentre: 1) udnyttelsen af overskudsvarme, 2) køling og 3) industriel elektronik. Der vil være fokus på overskudsvarme, men ikke ’blot’ udnyttelsen af overskudsvarme i forbindelse med fjernvarme til nærmeste by, men primært innovative løsningsforslag. De to øvrige problemstillinger ang. køling og industriel elektronik diskuteres kun kort. Der vil være et oplæg til morgendagens energieffektive datacentre ved Viegand Maagøe til at ridse problemstillinger og muligheder for virksomhederne op.

Forventet output fra rundbordsdiskussionen
Hvordan kan morgendagens mega datacentre i Danmark være med til at spille en aktiv rolle, når der ses på 2-5 års sigte på energi effektive løsninger – bør der etableres et dansk konsortium af virksomheder, der kan udvikle og demonstrer løsninger, der ikke nødvendigvis er kendte i dag? Og hvordan kommer danske virksomheder i spil – både med løsninger til de datacentre der skyder op i Danmark men ligeledes i udlandet? Samt hvilke mulighederne der er for finansiering, vil ligeledes blive diskuteret.

Spørgsmål til rundbordsdiskussionen
1. Hvilke energi effektive løsninger bør i spil, når der ses på 2-5 års sigte?
2. Hvordan kommer danske virksomheder i spil? Og hvem kan byde ind med hvad?
3. Hvilke mulighederne er der for finansiering?