Innovativ sorterings- og oparbejdningsløsning til plast

Vært: Københavns Kommune - Rundbordsvært: Annemarie Munk Riis, Kontorchef, Vækst og Erhverv, Økonomiforvaltningen Tilknyttet CLEAN-projekt: Innovativ sorterings- og oparbejdningsløsning til plast - Projektleder i CLEAN: Anne Dorthe J. Fethers

Beskrivelse af projektet
På trods af den politiske bevågenhed og store forretningsmæssige potentialer i sortering og genanvendelse af affaldsplast, er genanvendelse af plast kun udbredt i begrænset omfang i dag. Der vurderes at være samlet ca. 440.500 ton plastaffald i Danmark om året. Af disse forbrændes ca. 310.000 tons, mens ca. 131.500 tons sendes til udlandet til oparbejdning og videresalg. Kun omkring 3% af affaldsplasten fra husholdninger og 40% fra industriaffald bliver sorteret og genbrugt.

CLEAN og Københavns Kommune har taget initiativ til, gennem et innovativt udbud, at skabe et marked for plastgenanvendelse, så det ikke er nødvendigt at sende den danske plast til udlandet. Udbuddet har til sigte at udvikle en best-of-art plastsorterings- og oparbejdningsløsning. Vigtige krav til løsningen er, at den skal højne nuværende standarder, således at genbrugsplast kan blive genanvendt til en pris, kvalitet og mængde, der er attraktiv for virksomheder, som anvender genbrugsplast i deres produktion.

Det forventes, at fire konsortier vil blive prækvalificerede med udgangen af maj 2017. De fire konsortier vil herefter konkurrere om, hvem der kan præsentere den mest innovative løsning. Det vindende konsortium udpeges i starten af 2018. Der er mulighed for senere i forløbet at få danske teknologi-virksomheder med som underleverandører i den efterfølgende innovationsproces.

Forventet output fra rundbordsdiskussionen
For at sikre bedst mulig sortering og oparbejdning af plasten og dermed størst mulig innovativ i forbindelse med udbuddet, er det vigtigt, at de rigtige teknologier indarbejdes i en kommende løsning.
Formålet med sessionen er, at få input til, hvilke danske virksomheder og teknologier, der kan få relevans for den kommende løsning.

Spørgsmål til rundbordsdiskussionen

1. Hvilke teknologier er nødvendige for at opnå betydelig bedre sortering af husholdningsplast end vi ser i dag?

2. Inden for hvilke teknologier, der kan være relevante for en kommende sorterings- og oparbejdningsløsning af plast, har Danmark styrkepositioner?

3. Hvad kan der gøres for at øge efterspørgslen af genanvendt husholdningsplast?