CLEAN Bestyrelsesmøde


Før CLEANs årsmøde d. 30. maj afholdes der bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet er for CLEANs kernemedlemmer, som alle er en del af bestyrelsen. Find listen med bestyrelsesmedlemmer her.

Sideløbende med CLEANs bestyrelsesmøde afholder Innovationsnetværk for Smart Energy deres årsmøde, Innovationsnetværket for Miljøteknologi holder et “Meet the buyer” event og sidst med ikke mindst kan du også deltage i en guidet studietur rundt i Aarhus.