Innovationsnetværk for Smart Energy Årsmøde

Deltag aktivt i at få mest ud af dit medlemskab i INNO- SE – med fokus på internationalisering.

De danske cleantech-styrkepositioner er anerkendt verden over, og byer, forsyningsselskaber mv. efterspørger grønne løsninger i stort omfang. Den danske eksport står overordnet stærkt, og der er et stort potentiale for at øge danske virksomheders internationale markedsandele – og det er kun endnu større, hvis vi gør det sammen.
Da vores arbejde med internationalisering hos INNO SE er medlemsdrevet, opfordrer vi hermed vores medlemmer til at komme til årsmødet for aktivt at deltage i at sætte de aktiviteter på dagsordenen, som kan give jer størst mulig værdi fremadrettet. Vi ønsker at tage jeres ideer og få dem implementeret.
Kan klynge-til-klynge samarbejde på tværs af landegrænser sætte skub i din eksport. Er fokus nærmarkeder, eller noget helt andet?
I vil på dagen få et indblik i, hvordan vi kan bidrage til jeres bundlinje og høre mere om, hvordan vi har været med til at løse nogle af de problemstillinger, I har, ved at være en del af INNO SE.

Kl. 10.00

Welcome and introduction

Kl. 10.10

Cluster-2-Cluster cooperation with Norwegian Cluster ORREC – Oslo Renewable Energy Cluster

Cluster-2-Cluster cooperation gives an unique opportunity for companies to enhance their business. To get in contact with potential clients and investors and create trust to among each other is a keyfactor to get projects transferred from just an idea to business.

Examples of cooperation from the past and new projects together

Kl. 10.35

Picca: Energy Efficiency pilot projects within Energy Efficiency in Waste Water Treatment Plants.

Why was it a good idea to bring in INNO SE when starting a entering a new market as Poland?

Kl. 11.10

INNO-SE: Introduction to Workshop

The workshop will focus on finding and match some of the expectations that the participants have towards INNO SE. By dialog and concrete ideas to find common interest and pursue them together.

Kl. 11.20

Workshop in groups

Kl. 12.00

Lunch